บริการยื่นวีซ่าจีน


คุณเคยคิดมั๊ย?..การขอวีซ่าจีนเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน..ตัวช่วยของคุณอยู่ที่นี่แล้ว..โทรหาเราสิคะ!!


เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ / สอบถามข้อมูล


หากคุณลูกค้า สนใจทำวีซ่าจีน แต่ไม่มีเวลา ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน อย่างไรดี หากท่านประสบกับปัญหาพวกนี้อยู่ ... มองหาเราสิค่ะ พับบลิค ของเรามีบริการรับทำวีซ่าจีน โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมากไปด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี แค่ท่านเตรียมเอกสารให้พร้อม และส่งให้ทางเราดำเนินการให้ เพียงเท่านี้ ท่านก็ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องวีซ่าจีนอีกต่อไป ไม่ต้องเสียเวลา เดินทางไปเอง ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก บริการครบ จบในที่เดียว เพียงท่านใช้บริการกับเรา เพราะเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับเรา...

LINE@ : @visapublic

เพิ่มเพื่อน


ประเภทของวีซ่า ที่เราสามารถพบเห็นกันบ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

 1. วีซ่า L (TRAVEL) เป็นวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน หรือ 1 เดือน
 2. วีซ่า X (STUDENT) เป็นวีซ่านักเรียน มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน
 3. วีซ่า F (BUSINESS) เป็นวีซ่าแบบธุรกิจ มีระยะเวลา 90 – 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน
 4. วีซ่า Z (WORKING) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานในประเทศจีน เป็นต้น

ซึ่งเอกสารของวีซ่า แต่ละประเภท จะใช้แตกต่างกันไป บางประเภทอาจจะมีการเรียกดูในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมโดยที่เจ้าหน้าที่สถานฑูตเป็นผู้เรียกดู


ขั้นตอนการรับ-ส่งเล่ม

** การส่งเล่มคืน เป็นวันถัดไปจากวันที่ได้รับเล่มคืนจากสถานฑูต **

** ในกรณีเร่งด่วน การรับเล่ม-ส่งคืนเล่ม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง**

 1. รับเล่ม-ส่งคืนเล่ม ที่สถานฑูต ระหว่างเวลา 09.45-10.30 ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. รับเล่ม-ส่งคืนเล่ม ที่บริษัท ระหว่างเวลา 10.00-17.00 ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยื่นให้ในวันถัดไป)
 3. รับเล่ม-ส่งคืนเล่ม จำนวนไม่เกิน 5 เล่ม/ครั้ง คิดค่ารับส่งอ้างอิงจากระยะทางและค่าขนส่งของ LINE MAN / หากส่งเล่มคืนทาง EMS คิดค่าส่งแบบเหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง
 4. รับเล่ม-ส่งคืนเล่ม เล่มที่ 6 ขึ้นไป (ในกรณีส่งทำวีซ่าพร้อมกันเกิน 5 เล่มขึ้นไป) ในระยะทางไม่เกิน 30 กม.จากบริษัท ระหว่างเวลา 13.00-16.30 ไม่คิดค่าบริการรับส่ง / ส่งคืนทาง EMS ฟรี!!!

**บริษัทจะทำการจัดส่งพาสปอร์ตเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า **


เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน(สำหรับ Passport ไทยเท่านั้น)

1. รูปถ่าย ขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ อายุมากกว่า 6 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ค่ะ

 • พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
 • ห้ามใส่เสื้อแขนกุด (แต่งกายสุภาพ)
 • ห้ามสวมใส่ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ (สวมใส่เป็นชุดไปรเวท)
 • ห้ามยิ้มเห็นฟัน
 • ต้องเห็นหูทั้ง 2 ข้าง (กรณีเป็นผมหน้าม้า ให้ติดกิ้บให้เรียบร้อย)
 • ต้องเห็นคิ้วทั้ง 2 ข้าง
 • สีของเสื้อ ใส่ได้ทุกสี (ยกเว้นสีขาว)
 • ถ่ายหน้าตรง
 • ห้ามใส่แว่นตาสีดำ (ยกเว้นแว่นสายตา)
 • คนมุสลิมเปิดให้เห็นใบหน้า
 • ห้ามใส่หมวก
 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อยคอ เป็นต้น
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสีสัน

2. หนังสือเดินทาง (passport) ตัวตริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

3. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตัวเครื่องบิน

4. ใบจองโรงแรม

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

6. ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน ชื่อบริษัท ห้างร้านของผู้ยื่น พร้อมเบอร์ติดต่อ

7. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

7.1 กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อและแม่

 • ต้องขอใบรับรองจากสำนักงานเขต ระบุให้ชัดเจนว่าเดินทางไปกับใคร
 • ถ้าเด็กไปกับญาติ ให้ทำหนังสือรับรอง ชี้แจง (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่าเด็กไปกับใคร มีความสัมพันธ์ยังไง
 • หน้าพาสพ่อกับแม่
 • สำเนาสูติบัตรเด็ก

7.2 กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางไปกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของพ่อและแม่
 • สำเนาสูติบัตรเด็ก
 • กรณีที่พ่อหรือแม่ มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องแนบเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุลมาด้วย

(เงื่อนไขการชำระเงิน)

 1. ชำระเป็นเงินสด ก่อนส่งเล่มคืน
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต (ไม่รับบัตรรธนาคารต่างประเทศ) มีค่าธรรมเนียม 3 % (ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป)
 3. ชำระผ่านทางธนาคาร พร้อมส่งสลิปแจ้งการโอน ทางช่องทางต่างๆเช่น ไลน์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม - สถานที่ตั้งศูนย์ยื่นวีซ่าจีน

 • เวลาทำการศูนย์ยื่นวีซ่าจีน จันทร์-ศุกร์ 09.00—11.30น. โทรศัพท์ : 02-2457033 หรือ 02-2457036
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09 .00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-16.00 น.
 • ที่ตั้ง : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Visa HotLine
083-554-8885

LINE@ : @visapublic

เพิ่มเพื่อน